: 064-4545524  |  Line ID : kamtorn

Self UV LED sterilization function

การฆ่าเชื้อในน้ำด้วยแสง UV แบบอัตโนมัติ เพื่อให้น้ำคงความสะอาดเสมอ

 

 

ฆ่าเชื้อในถังน้ำ แบบอัตโนมัติทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ 99.9%